Phụ gia bê tông Super R7

Hướng dẫn sử dụng phụ gia Super R7 trong thi công

Super R7 là một loại phụ gia bê tông siêu hóa dẻo có cầu tạo từ Sodium Naphthalene-Ligno Sulfonate được điều chế theo công nghệ đặc biệt nhằm phù hợp với điều kiện ứng dụng tại Việt Nam. Sử dụng Super [...]

Read more...