Chống thấm đúng kỹ thuật với BestSeal AC401

Thi công chống thấm đúng kỹ thuật với phụ gia BestSeal AC401

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại phụ gia chống thấm hay sika chống thấm hỗ trợ rất tốt cho các kỹ sư thi công trong các công trình, nhưng điều quan trọng nhất là việc sử [...]

Read more...
Hướng dẫn thi công chống thấm cho bể nước ngầm

Hướng dẫn thi công chống thấm cho bể nước ngầm

Hướng dẫn thi công chống thấm cho bể nước ngầm Hướng dẫn thi công chống thấm cho bể nước ngầm I. Vật liệu sử dụng: BestSeal AC402 là hợp chất chống thấm, trám bít, hai thành phần, sau khi tác dụng, tạo [...]

Read more...
Thi công chống thấm cho bể xử lý nước thải

Hướng dẫn thi công chống thấm cho bể xử lý nước thải

Hướng dẫn thi công chống thấm cho bể xử lý nước thải I. Vật liệu sử dụng: – BestProtect EP711: Chất phủ chống thấm và bảo vệ, epoxy gốc dung môi hai thành phần. – Nguồn cung cấp: Công Ty Thương Mại [...]

Read more...
Thi công chống thấm cho bể nước

Thi công chống thấm cho bể nước sinh hoạt

Thi công chống thấm cho bể nước sinh hoạt Thi công chống thấm cho bể nước Phạm vi: Chống thấm bể nước ngầm bằng hợp chất chống thấm gốc Polymer-silicate cải tiến CHỐNG THẤM MẶT TRONG I. Vật liệu sử dụng: BestSeal AC402 là hợp [...]

Read more...